Indicators วิเคราะห์กราฟ

ZigZag_Fibo V.2 คืออะไร? ช่วยในการหาคลื่น fibo ได้อย่างไร?

สารบัญหัวข้อที่น่าสนใจ

ZigZag_Fibo V2  เป็น Indicator ที่เข้ามาช่วยกาง fibo ให้เรา โดยใช้ Zigzag เข้ามาช่วยในการหาคลื่นสำหรับกาง fibo นั่นเอง

ZigZag_Fibo V2

ZigZag_Fibo

Back to top button