Xmaster เป็นอินดิเคเตอร์ ที่ใช้บอกเทรนด์ ได้อย่างไร?

Xmaster เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้บอกเทรนด์ อาจใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าออเดอร์ได้

Xmaster เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้บอกเทรนด์