Indicators วิเคราะห์กราฟ

WaddahAttarADXxBollinger คืออะไร? เป็น Indicator ที่มีไว้ เพื่ออะไร?

สารบัญหัวข้อที่น่าสนใจ

WaddahAttarADXxBollinger เป็น Indicator ที่ถูกนำมาใช้เพื่อตรวจสอบความแข็งแรงของแนวโน้ม

Histogram เป็นสีแดงบ่งบอกว่ามีแนวโน้มที่จะลง (Sell)
Histogram เป็นสีเขีวบ่งบอกว่ามีแนวโน้มที่จะขึ้น (Buy)

WaddahAttarADXxBollinger

WaddahAttarADXxBollinger
Back to top button