WaddahAttarADXxBollinger เป็น Indicator ที่ถูกนำมาใช้เพื่อตรวจสอบความแข็งแรงของแนวโน้ม

WaddahAttarADXxBollinger เป็น Indicator ที่ถูกนำมาใช้เพื่อตรวจสอบความแข็งแรงของแนวโน้ม

Histogram เป็นสีแดงบ่งบอกว่ามีแนวโน้มที่จะลง (Sell)
Histogram เป็นสีเขีวบ่งบอกว่ามีแนวโน้มที่จะขึ้น (Buy)

WaddahAttarADXxBollinger
error: Content is protected !!