การใช้ Varmov บอกแนวโน้มของกราฟ หรือการบอกเทรนด์ ได้อย่างไร?

Varmov เป็นอินดิเคเตอร์ที่บอกแนวโน้มของกราฟ หรือการบอกเทรนด์นั่นเอง

Varmov