Indicators วิเคราะห์กราฟ

การใช้ TSV Bullish Bearish ช่วยบอกแนวโน้มของตลาด ได้อย่างไร?

สารบัญหัวข้อที่น่าสนใจ

TSV Bullish Bearish เป็นอินดิเคเตอร์ที่บอกแนวโน้มของตลาดว่าอยู่ในสภาวะหมี หรือกระทิง พูดง่ายๆ คือ Up Trend หรือ Down Trend นั่นเอง ตัวนี้เหมาะกับ Time Frame 4H ขึ้นไป
เกิด Hitogram แท่งสีแดง ให้หาจังหวะ Sell
เกิด Hitogram แท่งสีน้ำเงิน ให้หาจังหวะ Buy

TSV Bullish Bearish

TSV Bullish Bearish
Back to top button