การใช้ TCCI INDICATOR กรองสัญญาณหลอก

(TCCI INDICATOR) TCCI เป็น Indicator ที่ใช้บอกเทรนที่ดีอีกอันหนึ่งในตลาด forex และ Indicator ตัวนี้จะกรองเอาสัญญาณหลอกออกให้เราค่อนข้างดี เพื่อที่จะทำให้เราได้ Profit ที่ดีขึ้น

สารบัญหัวข้อที่น่าสนใจ

TCCI INDICATOR

1. เข้า Buy เมื่อเส้นเริ่มเป็นสีเขียว และ Take Profit เมื่อเส้นเริ่มเป็นสีแดง
2. เข้า Sell เมื่อเส้นเริ่มเป็นสีแดง และ Take Profit เมื่อเส้นเริ่มเป็นสีเขียว

TCCI