ป้ายกำกับ: Type of Trading

ประเภทของการเทรด (Type of Trading)

ประเภทของการเทรด (Type of Trading) การเทรดฟอเร็กซ์ (Forex) นั้นจะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็นสองประเภทคือ 1. การวิเคราะห์ทางเทคนิค ( Technical Analysis) 2.การวิเคราะห์ด้วยปัจจัยพื้นฐาน (Fundamentai Analysi ...

Read more
  • Trending
  • Comments
  • Latest