ป้ายกำกับ: Histogram

Squeeze_Break ตัวนี้เหมาะกับตลาดที่มี Trend และบอกความแรงของ Trend

Squeeze_Break ตัวนี้เหมาะกับตลาดที่มี Trend และบอกความแรงของ Trend ได้ด้วย ใช้กับตลาดที่มี Trend ได้ดี และสามารถดูความแรงของ Trend ได้จากเส้นประสีน้ำเงิน ที่เรียกว่า Bollinger Trend จะมีความแรงมาก เมื ...

Read more

KG Wave Major V.1 ใช้บอกจุดกลับตัวของกราฟ

KG Wave Major V.1 ใช้บอกจุดกลับตัวของกราฟ เมื่อ histogram ของ KG Wave Major V.1 เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน แสดงว่าราคากำลังจะปรับตัวขึ้น ให้เตรียมหาสัญญาณเข้าออเดอร์ BUY ในทางตรงข้ามถ้า histogram ของ KG Wav ...

Read more

3c_jrsx_h Indicator ตัวนี้จะมีสีบอกชัดเจน การเข้าและออกออร์เดอร์ก็ง่ายมาก

3c_jrsx_h Indicator ตัวนี้จะมีสีบอกชัดเจน การเข้าและออกออร์เดอร์ก็ง่ายมาก Buy เมื่อ Indicator เป็นสีน้ำเงิน และอยู่ใต้เส้น -0.5 Sell เมื่อ Indicator เป็นสีม่วง และอยู่เหนือเส้น 0.5 ถ้า histogram อยู่ใ ...

Read more

MACD Consolidation Indicator ตัวนี้จะมีการใช้งานที่เหมือนกับ MACD ทั่วไป แต่การมองหาจุดเข้าจะง่าย

MACD Consolidation Indicator ตัวนี้จะมีการใช้งานที่เหมือนกับ MACD ทั่วไป แต่การมองหาจุดเข้าจะง่ายกว่า จากกราฟจะเห็นจุดเข้าออเดอร์ที่ชัดเจน โดย - Buy เมื่อ Indicator เส้นสีน้ำเงินตัดเส้นประสีแดงใต้ระดั ...

Read more

RD Combo เป็น Indicator ที่มีไว้สำหรับบอกว่ามีการหมดแรง ทั้งแรงซื้อ และแรงขาย

RD Combo เป็น Indicator ที่มีไว้สำหรับบอกว่ามีการหมดแรง ทั้งแรงซื้อ และแรงขาย โดยจะมี histogram และมีสีบอกชัดเจน จากกราฟ เข้า Buy เมื่อเกิดแท่งสีแดง และเข้า Sell เมื่อเกิดแท่งสีเขียว (ควรเล่นตามเทรนด์ ...

Read more

WaddahAttarADXxBollinger เป็น Indicator ที่ถูกนำมาใช้เพื่อตรวจสอบความแข็งแรงของแนวโน้ม

WaddahAttarADXxBollinger เป็น Indicator ที่ถูกนำมาใช้เพื่อตรวจสอบความแข็งแรงของแนวโน้ม Histogram เป็นสีแดงบ่งบอกว่ามีแนวโน้มที่จะลง (Sell)Histogram เป็นสีเขีวบ่งบอกว่ามีแนวโน้มที่จะขึ้น (Buy)

Read more

บทความล่าสุด

บทความยอดนิยม

error: Content is protected !!