Indicators วิเคราะห์กราฟ

Stop Reversal Indicator คืออะไร? บอกจุดซื้อ จุดขาย ได้ดีจริงหรือ?

Stop Reversal  Indicator อินดิเคเตอร์ตัวนี้จะบอกจุดซื้อ จุดขายที่ดีมาก สัญญาณนานๆ ครั้งจะมาที แต่มาแล้วจะให้ค่าที่แน่นอน และมีสีบอกชัดเจน ทำให้ดูง่ายมาก

Buy : เมื่อลูกศรสีเขียวปรากฏขึ้น และจบแท่งสีฟ้า
Sell : เมื่อลูกศรสีแดงปรากฏขึ้น และจบแท่งสีส้ม

Stop Reversal Indicator2
Stop Reversal Indicator
โบรกเกอร์ XM l โบรกเกอร์ Exness l โบรกเกอร์ FBS l โบรกเกอร์ XTB l โบรกเกอร์ NordFX l โบรกเกอร์ FXCL
Tags
Show More
Back to top button
Close