SDX TzPivots คืออะไร? บอกความน่าจะเป็น ของจุดเข้า แนวรับ แนวต้าน ได้หรือไม่?

SDX TzPivots เป็นอินดิเคเตอร์ที่บอกความน่าจะเป็นของจุดเข้า แนวรับ แนวต้าน เพื่อเป็นแนวทางในการเทรด

SDX TzPivots บอกความน่าจะเป็นของจุดเข้า แนวรับ แนวต้าน