การใช้ RSX-NRP Coronforex เพื่อบอกการกลับตัวของราคา ทำได้อย่างไร?

RSX-NRP Coronforex เป็นอินดิเคเตอร์ที่บอกการกลับตัวของราคา เมื่อราคาอิ่มตัว ณ จุดนั้นๆ
เส้น RSX มากกว่า 80  (เส้นแนวตั้งสีแดง) ให้หาจังหวะ Sell
เส้น RSX น้อยกว่า 20 (เส้นแนวตั้งสีเขียว) ให้หาจังหวะ Buy

RSX-NRP Coronforex