RSI สามารถบอก ความแข็งแรง และการเกิดแนวโน้ม ได้จริงหรือ?

RSI เป็นเครื่องมือบอกถึงความแข็งแรง และบอกการเกิดแนวโน้ม (Trend) และ Overbought (ซื้อมาก) , Oversold (ขายมาก)

เส้น RSI ตัดเส้น Level 50 ในทิศทางขึ้น (กรอบสีฟ้า) ให้หาจังหวะ Buy
เส้น RSI ตัดเส้น Level 50 ในทิศทางลง (กรอบสีเหลือง) ให้หาจังหวะ Sell

RSI
error: Content is protected !!