Relative Vigor Index คืออะไร? ช่วยบอกการอิ่มตัว ของแรงซื้อ และแรงขาย ได้อย่างไร?

Relative Vigor Index เป็นอินดิเคเตอร์สำหรับบอกการอิ่มตัวของแรงซื้อ และแรงขายในเวลานั้นๆ เพื่อการหาจุดเข้า และออกออเดอร์
เส้นสัญญาณสีเขียวตัดเส้นสีแดงในทิศทางลง ให้หาจังหวะ Sell
เส้นสัญญาณสีเขียวตัดเส้นสีแดงในทิศทางขึ้น ให้หาจังหวะ Buy

สารบัญหัวข้อที่น่าสนใจ

Relative Vigor Index

Relative Vigor Index