FBS BrokerIndicators วิเคราะห์กราฟ

Relative Vigor Index คืออะไร? ช่วยบอกการอิ่มตัว ของแรงซื้อ และแรงขาย ได้อย่างไร?

สารบัญหัวข้อที่น่าสนใจ

Relative Vigor Index เป็นอินดิเคเตอร์สำหรับบอกการอิ่มตัวของแรงซื้อ และแรงขายในเวลานั้นๆ เพื่อการหาจุดเข้า และออกออเดอร์
เส้นสัญญาณสีเขียวตัดเส้นสีแดงในทิศทางลง ให้หาจังหวะ Sell
เส้นสัญญาณสีเขียวตัดเส้นสีแดงในทิศทางขึ้น ให้หาจังหวะ Buy

Relative Vigor Index

Relative Vigor Index
Back to top button