Relative Vigor Index เป็นอินดิเคเตอร์สำหรับบอกการอิ่มตัวของแรงซื้อ และแรงขายในเวลานั้นๆ

Relative Vigor Index เป็นอินดิเคเตอร์สำหรับบอกการอิ่มตัวของแรงซื้อ และแรงขายในเวลานั้นๆ เพื่อการหาจุดเข้า และออกออเดอร์
เส้นสัญญาณสีเขียวตัดเส้นสีแดงในทิศทางลง ให้หาจังหวะ Sell
เส้นสัญญาณสีเขียวตัดเส้นสีแดงในทิศทางขึ้น ให้หาจังหวะ Buy

Relative Vigor Index
error: Content is protected !!