RD Combo คืออะไร? เป็น Indicator ที่มีไว้ เพื่ออะไร?

RD Combo เป็น Indicator ที่มีไว้สำหรับบอกว่ามีการหมดแรง ทั้งแรงซื้อ และแรงขาย โดยจะมี histogram และมีสีบอกชัดเจน

จากกราฟ เข้า Buy เมื่อเกิดแท่งสีแดง และเข้า Sell เมื่อเกิดแท่งสีเขียว (ควรเล่นตามเทรนด์ใหญ่)

สารบัญหัวข้อที่น่าสนใจ

RD Combo

RD Combo