Indicators วิเคราะห์กราฟ

RD Combo คืออะไร? เป็น Indicator ที่มีไว้ เพื่ออะไร?

RD Combo เป็น Indicator ที่มีไว้สำหรับบอกว่ามีการหมดแรง ทั้งแรงซื้อ และแรงขาย โดยจะมี histogram และมีสีบอกชัดเจน

จากกราฟ เข้า Buy เมื่อเกิดแท่งสีแดง และเข้า Sell เมื่อเกิดแท่งสีเขียว (ควรเล่นตามเทรนด์ใหญ่)

RD Combo
Back to top button