Indicators วิเคราะห์กราฟ

Range Expansion Index คืออะไร? ช่วยบอกระดับความแรง ของการซื้อขาย ได้จริงหรือ?

Range Expansion Index เป็นตัวที่ใช้บอกระดับความแรงของการซื้อ และการขาย เพื่อเตรียมเข้าออเดอร์ในจุดที่ความแรงเริ่มลดลง

Sell : เส้นสีน้ำเงินอยู่เหนือกว่าระดับ 60 (เริ่มมีทิศทางลง)
Buy : เส้นสีน้ำเงินอยู่เหนือกว่าระดับ -60 (เริ่มมีทิศทางขึ้น)

Range Expansion Index
โบรกเกอร์ XM l โบรกเกอร์ Exness l โบรกเกอร์ FBS l โบรกเกอร์ XTB l โบรกเกอร์ NordFX l โบรกเกอร์ FXCL
Tags
Show More
Back to top button
Close