บทความ Forex

pip point ในตลาด forex คืออะไร หมายถึง อะไร ?

ในการซื้อขายแลกเปลี่ยน หรือเทรด ในตลาด Forex นั้น เทรดเดอร์จะต้องมีการศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการสื่อสาร และเทรด Forex ซึ่งคำว่า Pip และ Point ก็เป็นอีกหนึ่งคำ ที่สำคัญมากในการซื้อขายแลกเปลี่ยน หรือเทรด ในตลาด Forex เป็นคำที่ เทรดเดอร์จะต้องมีการนำมาใช้อยู่บ่อยครั้ง แต่สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่บางคน ที่เพิ่งจะเริ่มเข้ามาสู่ตลาด Forex อาจจะยัง ไม่เข้าใจว่า Pip และ Point คืออะไร มีวิธีการนำไปใช้ ในการซื้อขายแลกเปลี่ยน หรือเทรด Forex อย่างไร

ซึ่งวันนี้ทางเราจะมาอธิบาย เกี่ยวกับคำว่า Pip และ Point ให้กับเทรดเดอร์ทั้งมือเก่า และมือใหม่ ได้เข้าใจกัน ถึงความหมายที่แท้จริงของ Pip และ Point , วิธีการอ่านค่า และความแตกต่างกันระหว่าง Pip และ Point เพื่อจะได้นำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ดังนี้

Pip และ Point คืออะไร

Pip และ Point คืออะไร ? มีความหมายอย่างไร ? ในตลาด Forex

หากคุณเป็นมือใหม่ ในตลาด Forex ก็คงจะกำลังสับสน และไม่เข้าใจว่า Pip และ Point คืออะไร จุดทศนิยมใด เรียกว่า Pip และจุดทศนิยมใด เรียกว่า Point เราจึงจะมานำเสนอ ความหมายของ Pip และ Point ให้ทุกคนได้เข้าใจตรงกัน ดังนี้

1. ความหมายของ Pip

Pip อ่านว่า “ปิ๊ป” หมายถึง หน่วยที่ใช้วัดปริมาณ การเคลื่อนไหวของราคา ในตลาด Forex เป็นการอ่านค่า จุดทศนิยม หรือการนับจุดทศนิยม ในตำแหน่งที่ 2 และ 4

2. ความหมายของ Point

Point อ่านว่า “พอยท์ หรือ จุด” หมายถึง หน่วยที่ใช้วัดปริมาณ การเคลื่อนไหวของราคา ในตลาด Forex เป็นการอ่านค่า จุดทศนิยม หรือการนับจุดทศนิยม ในตำแหน่งที่ 3และ 5

1 pip Point

ตัวอย่างของ Pip และ Point

จากที่ได้ศึกษาความหมายของ Pip และ Point คืออะไร มาแล้ว หลายๆ คน อาจจะยังไม่เข้า และนึกภาพไม่ออก เราจึงได้จัดทำตัวอย่างมานำเสนอ ให้ทุกคนได้ดู และเข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยแยกเป็นตัวอย่าง Pip และ ตัวอย่าง Point ดังนี้

1. ตัวอย่าง Pip

  • ราคา ค่าเงินของ คู่เงิน EUR/GBP อยู่ที่ 0.9070 จากนั้น ราคาได้เคลื่อนที่ ไปที่ราคา 0.9080 เราจะอ่านค่าเงิน คู่นี้ว่า คู่เงิน EUR/GBP มีการเคลื่อนที่ ไป 10 Pip
  • ราคา ค่าเงินของ คู่เงิน BTC/USD อยู่ที่ 10180.80 จากนั้น ราคาได้เคลื่อนที่ ไปที่ราคา 10180.88 เราจะอ่าน ค่าเงิน คู่นี้ว่า คู่เงิน BTC/USD มีการเคลื่อนที่ ไป 8 Pip
  • ราคา ค่าเงินของ คู่เงิน AUD/USD อยู่ที่ 0.6740 จากนั้นราคา ได้เคลื่อนที่ ไปที่ราคา 0.6745 เราจะอ่าน ค่าเงิน คู่นี้ว่า คู่เงิน AUD/USD มีการเคลื่อนที่ ไป 5 Pip

2. ตัวอย่าง Point

  • ราคา ค่าเงินของ คู่เงิน EUR/GBP อยู่ที่ 0.90700 จากนั้น ราคาได้เคลื่อนที่ ไปที่ราคา 0.90703 เราจะอ่าน ค่าเงิน คู่นี้ว่า คู่เงิน EUR/GBP มีการเคลื่อนที่ ไป 3 Point หรือ 3 จุด
  • ราคา ค่าเงินของ คู่เงิน BTC/USD อยู่ที่ 10180.820 จากนั้น ราคาได้เคลื่อนที่ ไปที่ราคา 10180.830 เราจะอ่าน ค่าเงิน คู่นี้ว่า คู่เงิน BTC/USD มีการเคลื่อนที่ ไป 10 Point หรือ 10 จุด
  • ราคา ค่าเงินของ คู่เงิน AUD/USD อยู่ที่ 0.67400 จากนั้น ราคาได้เคลื่อนที่ ไปที่ราคา 0.67430 เราจะอ่าน ค่าเงิน คู่นี้ว่า คู่เงิน AUD/USD มีการเคลื่อนที่ ไป 30 Point หรือ 30 จุด
pips แปลว่า

ความแตกต่างกันระหว่าง Pip และ Point คืออะไร ?

จากทั้งหมดนี้ จะเห็นได้ว่า Pip และ Point คืออะไร นั้นก็คือ เป็นชื่อที่ใช้อ่าน หรือนับจุดทศนิยมเหมือนกัน แต่มีความแตกต่างกันที่การอ่านค่า คือ 1 Pip = 10 Point โดยสามารถ เปรียบเทียบกัน ได้ดังนี้

1. ราคา ค่าเงินของ คู่เงิน EUR/GBP อยู่ที่ 0.90700 จากนั้น ราคาได้เคลื่อนที่ ไปที่ราคา 0.90710
• เราจะอ่าน ค่าเงินคู่นี้ ว่า คู่เงิน EUR/GBP มีการเคลื่อนที่ ไป 1 Pipหรือ 10 Point

2. ราคา ค่าเงินของ คู่เงิน BTC/USD อยู่ที่ 10180.820 จากนั้น ราคา ได้เคลื่อนที่ไป ที่ราคา 10180.840
• เราจะอ่าน ค่าเงินคู่นี้ ว่า คู่เงิน BTC/USD มีการเคลื่อนที่ ไป 2 Pip หรือ 20 Point

3. ราคา ค่าเงินของ คู่เงิน AUD/USD อยู่ที่ 0.67400 จากนั้น ราคาได้เคลื่อนที่ ไปที่ราคา 0.67500
• เราจะอ่าน ค่าเงินคู่นี้ ว่า คู่เงิน AUD/USD มีการเคลื่อนที่ ไป 10 Pip หรือ 100 Point

สรุป Pip Point แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย

เนื่องจากความแตกต่างกัน ระหว่างคำว่า Pip และ Point คือ อะไร นั้น มีการอ่านค่า และความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย จึงทำให้ขนาดเทรดเดอร์ที่อยู่ในตลาด Forex มานาน หรือ นักเทรด (Trader) มืออาชีพ บางคน ยังนำไปใช้เรียกแบบไม่ถูกต้อง ยังมีการเรียกสลับกันอยู่ ซึ่งการใช้ Pip และ Point นั้น บางโบรกเกอร์ (Broker) ก็เริ่มต้นเทรด Forex ที่ 2 หรือ 4 จุดทศนิยม ทำให้ไม่สามารถเรียกค่านั้นว่า Point หรือจุดได้ เทรดเดอร์จะต้องเริ่มนับเป็น Pip


Back to top button