MoR เป็นอินดิเคเตอร์ ที่เกี่ยวข้องอะไร กับการใช้ RSI และ MA

MoR เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้บอกการแกว่งตัวของราคา โดยการใช้ RSI และ MA เป็นหลัก

MoR เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้บอกการแกว่งตัวของราคา โดยการใช้ RSI และ MA เป็นหลัก