Market Guru เป็นอินดิเคเตอร์ที่มีไว้บอกแนวโน้มของตลาด

Market Guru เป็นอินดิเคเตอร์ที่มีไว้บอกแนวโน้มของตลาด ใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าออเดอร์ได้

Market Guru เป็นอินดิเคเตอร์ที่มีไว้บอกแนวโน้มของตลาด
error: Content is protected !!