บทความ Forex

Lot คืออะไร ? Lot Size คืออะไร? ในตลาด Forex 2020

บทความจากเว็บไซต์ของเรา วันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับ คำว่า Lot และ Lot Size ให้ทุกๆ คน ได้รู้จักกันว่า Lot คืออะไร ? และ Lot Size คืออะไร ? เนื่องจากยังมีนักเทรดมือใหม่ ที่ไม่รู้จัก 2 คำนี้อยู่ไม่น้อย ซึ่งเราได้รวบรวมความรู้มาอย่างมาก ทั้งความหมาย และหลักการเปิด Lot พร้อมทั้งการยกตัวอย่างอีกด้วย โดยมีระเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้

Lot คืออะไร

Lot คืออะไร ? และ Lot Size คืออะไร ?

เรามาดูกันก่อนเลยว่า Lot คืออะไร ? Lot ออกเสียงเรียกว่า ลอต หรือ ลอท ก็ได้ หมายถึง ขนาดหรือปริมาณ ในการเปิดออเดอร์แต่ละครั้ง เป็นตัวกำหนดได้ทั้งการทำกำไร และความเสี่ยงในการขาดทุน ซึ่งในการซื้อขายแลกเปลี่ยน หรือเทรด Forex แต่ละครั้ง เราจะไม่ใช้วิธีการ ระบุจำนวนเงินในการเทรด แต่เราจะใช้การเปิด Lot แทนการใช้จำนวนเงิน นั่นเอง

Lot size หมายถึง Volume ของ Lot หรือขนาดของ Lot โดยทั่วไปนั้น Lot size จะมีอยู่ 2 ขนาด ได้แก่ Mini Lot size และ Standard Lot Size ซึ่งแต่ละ Lot size จะมีค่าการเทรด ดังนี้

  1. Mini Lot sizeมีค่าเท่ากับการเทรด 10,000 units
  2. Standard Lot Sizeมีค่าเท่ากับการเทรด 100,000 units

**โดยปกติแล้ว Lot ในบัญชี Standard จะมี 100,000 units และบัญชีมินิ จะมี 10,000 units แต่บัญชีมินิ บางโบรกเกอร์ ก็จะมี 100,000 units ซึ่งตัวเลขจำนวน units เหล่านี้ เราเรียกมันว่า Contract size หรือ ขนาดของสัญญา

โปรแกรมคำนวณ lot size forex

หลักการ ในการเปิด Lot คืออะไร ?

เมื่อทราบแล้วว่า Lot คืออะไร ? ก่อนที่นักลงทุนจะทำการเปิด Lot แต่ละ Lot นั้น ควรพิจารณาก่อนว่า ตนเองจัดเป็นนักลงทุนอยู่ในระดับใด จากนั้นจึงค่อยทำการเปิด Lot ตามหลักการที่เหมาะสมกับตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุน หรือล้างพอร์ตให้กับตนเอง ซึ่งหลักการ ในการเปิด Lot มีดังนี้

  • เปิด Lot 0.01-0.05

เป็นการเปิด Lot ต่ำ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีเงินลงทุนน้อย ตั้งแต่ 5,000 บาท และเป็นการลงทุนที่จะต้องใช้เวลาในการทำกำไรนาน

  • เปิด Lot 0.05-0.30

เป็นการเปิด Lot ในระดับกลางเหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีเงินลงทุน 10,000 – 20,000 บาทขึ้นไป

  • เปิด Lot มากกว่า 0.30

เป็นการเปิด Lot  ที่สูง เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีเงินลงทุนตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป หากเลือกทำการเปิด Lot ระดับนี้ ควรจะศึกษาถึงกำไรที่จะได้ และยอมรับกับความเสี่ยงที่จะขาดทุนได้ด้วยเช่นกัน

1 lot

ตัวอย่าง ในการคำนวณ Lot

ตัวอย่างเช่น

  • เราเทรดคู่เงิน USD/RUB กับ Forex โบรกเกอร์ที่ใช้ ทศนิยม 4 ตำแหน่ง หรือ 4 จุด
  • ราคาอัตราแลกเปลี่ยน ของ USD/RUB ณ ปัจจุบัน คือ 66.8750
  • เราเทรด โดยมีขนาด เท่ากับ Mini Lot size = 10,000 หน่วย

ดังนั้น มูลค่า 1 pip ของ USD/RUB = ((0.0001)/ 66.8750) x 10,000 = 0.0150

และถ้าหากบัญชีเทรดที่เราเปิดอยู่กับ Forex Broker เป็นหน่วยดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เราจะสามารถพูดได้ว่า ทุกๆ ครั้ง ที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาอัตราแลกเปลี่ยนไป 1 pip จะมีค่าเท่ากับ การเปลี่ยนแปลงไป $0.0150 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ยกตัวอย่าง : การซื้อขายแลกเปลี่ยนเทรด Forex ด้วยคู่เงิน USD/RUB โดยเทรดเดอร์ ทำการเปิดออร์เดอร์ซื้อ (Buy) 1 ออเดอร์ และใช้ขนาดของ Lot Size เท่ากับ $10,000

  • หากปัจจุบัน ราคาของ คู่เงิน USD/RUB อยู่ที่ 66.8750และในเวลาต่อมาเทรดเดอร์ ตัดสินใจ เปิดออเดอร์ขาย (Sell) ที่ราคา 66.8850 เราก็จะมีวิธีการคำนวณหา กำไร/ขาดทุน ในการเทรด Forex ได้ดังนี้

(สูตรคำนวณ) คือ กำไรหรือขาดทุน = มูลค่า 1 pip x จำนวน pips ที่เคลื่อนที่

จากตัวอย่าง ด้านบนจะเห็นว่า ราคาของคู่เงิน USD/RUB เปลี่ยนจาก 66.8750 มาเป็นราคา 66.8850 ซึ่งแสดงว่า อัตราแลกเปลี่ยน หรือราคานั้น ได้เคลื่อนที่ไป +100 pips (ศึกษาเรื่อง Pip และ Point คืออะไร เพิ่มเติม ที่นี่)

ดังนั้น กำไรหรือขาดทุน = $0.0150x 100 = $1.50

จากตัวอย่างทั้งหมดนี้ เราจะเห็นได้ว่า เราได้กำไร จากการเทรดคู่เงิน USD/RUB ในครั้งนี้ เท่ากับ $1.50 ทำให้มี Margin เพิ่มขึ้น นั่นเอง

สรุป เปิด Lot สูง หรือต่ำ มีผลอย่างไร ?

สำหรับเรื่องของ Lot คือ อะไร ? นักลงทุนที่มีเงินทุนไม่มาก ก็จะทำการซื้อขาย แลกเปลี่ยนเทรด Forex ด้วย Lot ที่ต่ำ ซึ่งการเปิด Lot ต่ำ ทำให้ได้กำไรน้อย หรืออาจจะขาดทุนน้อย แต่สำหรับนักลงทุนที่มีเงินทุนค่อนข้างมาก ก็จะทำการซื้อขาย แลกเปลี่ยนเทรด Forex ด้วย Lot ที่สูงขึ้น ซึ่งการเปิด Lot สูงก็จะทำให้ได้กำไรมาก หรืออาจจะขาดทุนมากตามไปด้วยเช่นกัน จะเห็นได้ว่า อัตราการเปิด Lot ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเทรด Forex ในแต่ละ Lot นั้น ก็ขึ้นอยู่กับเงินทุนของนักลงทุนด้วย

ศึกษาการเตรียมตัวเพื่อ เริ่มต้น Forex ได้ที่นี่…


Back to top button