Laguerre Indicator เป็นตัวที่ใช้บอกการอิ่มตัวของการซื้อ และการขาย

Laguerre Indicator เป็นตัวที่ใช้บอกการอิ่มตัวของการซื้อ และการขาย เพื่อเตรียมเข้าออเดอร์ทิศทางที่ตรงข้ามในจุดที่อิ่มตัว

Sell : เส้นสีม่วงอยู่เหนือกว่าระดับ 0.75 (กรอบสีแดง)
Buy : เส้นสีม่วงอยู่ต่ำกว่าระดับ 0.15 (กรอบสีเหลือง)

Laguerre Indicator
error: Content is protected !!