Indicators วิเคราะห์กราฟ

การใช้ KG Wave Major V.1 บอกจุดกลับตัว ของกราฟ

KG Wave Major V.1 ใช้บอกจุดกลับตัวของกราฟ

เมื่อ histogram ของ KG Wave Major V.1 เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน แสดงว่าราคากำลังจะปรับตัวขึ้น ให้เตรียมหาสัญญาณเข้าออเดอร์ BUY ในทางตรงข้ามถ้า histogram ของ KG Wave Major V.1 เปลี่ยนเป็นสีแดง แสดงว่าราคากำลังจะปรับตัวลงให้เตรียมหาสัญญาณเข้าออเดอร์ SELL

KG Wave Major
โบรกเกอร์ XM l โบรกเกอร์ Exness l โบรกเกอร์ FBS l โบรกเกอร์ XTB l โบรกเกอร์ NordFX l โบรกเกอร์ FXCL
Tags
Show More
Back to top button
Close