Indicators วิเคราะห์กราฟ

การใช้ KDJ ช่วยดูการกลับตัวของราคา ร่วมกับเส้น EMA

KDJ เป็นอินดิเคเตอร์ที่ช่วยดูการกลับตัวของราคา โดยอาศัยเส้น EMA และเพิ่มระดับความแรงของราคาเข้าไปด้วย
เกิดการตัดกันของเส้น kdj ตามฟอร์มเส้นแนวตั้งสีแดง ให้หาจังหวะ Sell
เกิดการตัดกันของเส้น kdj ตามฟอร์มเส้นแนวตั้งสีเขียว ให้หาจังหวะ Buy

KDJ
โบรกเกอร์ XM l โบรกเกอร์ Exness l โบรกเกอร์ FBS l โบรกเกอร์ XTB l โบรกเกอร์ NordFX l โบรกเกอร์ FXCL
Tags
Show More
Back to top button
Close