KDJ เป็นอินดิเคเตอร์ที่ช่วยดูการกลับตัวของราคา โดยอาศัยเส้น EMA

KDJ เป็นอินดิเคเตอร์ที่ช่วยดูการกลับตัวของราคา โดยอาศัยเส้น EMA และเพิ่มระดับความแรงของราคาเข้าไปด้วย
เกิดการตัดกันของเส้น kdj ตามฟอร์มเส้นแนวตั้งสีแดง ให้หาจังหวะ Sell
เกิดการตัดกันของเส้น kdj ตามฟอร์มเส้นแนวตั้งสีเขียว ให้หาจังหวะ Buy

KDJ
error: Content is protected !!