Indicators วิเคราะห์กราฟ

Instantaneous Trend บอกแนวโน้มของกราฟ เพื่อหาจุดเข้าออเดอร์ ได้อย่างไร?

สารบัญหัวข้อที่น่าสนใจ

Instantaneous Trend เป็นอินดิเคเตอร์ที่บอกแนวโน้มของกราฟ ควรใช้คู่กับอินดิเคเตอร์อื่นๆ เพื่อหาจุดเข้าออเดอร์

Instantaneous Trend

Instantaneous Trend
Back to top button