บทความ Forex

เทรดทอง คืออะไร ? ทำกำไรจากการเทรด มากกว่าเทรดคู่เงิน forex ?

สำหรับเรื่องของการเทรดทองนั้น แน่นอนว่า ผู้ที่เข้ามาลงทุนในตลาด Forex จะต้องทราบดีว่า เทรดทอง คืออะไร เนื่องจากเป็นการเทรดที่ได้รับความนิยมอย่างมาก แต่มีนักเทรด (Trader) น้อยคนนักที่จะทราบว่า การเทรดทอง มีข้อดีอย่างไร และมีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อราคาทองคำ เราจึงอยากจะนำเสนอให้กับ นักเทรด (Trader) ทุกท่านได้ทราบ และเข้าใจมากยิ่งขึ้น สามารถนำไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ เพื่อซื้อขาย หรือเทรด Forex ได้

การเทรดทองคำ forex

เทรดทอง คืออะไร ? มีข้อดีอย่างไร

อย่างที่ทราบกันดีว่า การเทรดทอง ในตลาด Forex นั้น ได้รับการยอมรับ และได้รับความนิยมกันอย่างมาก ซึ่งหลายๆ ท่านทราบกันอยู่แล้วว่า เทรดทอง คืออะไร แต่คงยังมีนักเทรด (Trader) อีกจำนวนไม่น้อยที่ไม่ทราบว่า การเทรดทองมีข้อดีอย่างไร ทำไมจึงได้รับความนิยมอย่างมาก โดยข้อดีของ การเทรดทองคำ forex มีข้อดีต่างๆ ดังนี้

1. การวิเคราะห์กราฟคลาดเคลื่อนน้อย

หากนักเทรด (Trader) ได้ทำการ วิเคราะห์ กราฟราคาทองคำ ก็สามารถ ทำการ ซื้อขาย หรือ เทรดทองตามกราฟนั้นได้เลย เนื่องจาก ส่วนใหญ่ การวิเคราะห์กราฟ จะมีความคลาดเคลื่อน น้อยมาก

2. สามารถทำกำไรได้อย่างแม่นยำ

การซื้อขาย ราคาทองคำ สามารถทำกำไร ได้อย่างแม่นยำ และ สร้างรายได้ ได้ไม่ยาก เพราะ ราคาทองคำมีการคาดเดา ทิศทาง การขึ้นลง และ การเปลี่ยนแปลงได้ง่าย

3. สามารถทำกำไรได้ง่าย และรวดเร็ว

ในการสร้างกำไร จากการ ซื้อขายทองคำ คือ การใช้ส่วนต่าง ของราคาซื้อ และ ราคาขาย ดังนั้น ราคาทองคำ สามารถ ทำกำไรได้ง่าย และ รวดเร็ว เนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลง ราคาขึ้นลง อยู่บ่อยๆ

เทรดทอง คืออะไร

ความหมายของ เทรดทอง คืออะไร ?

gold forex trading หรือการ เทรดทอง คืออะไร หมายถึง การซื้อขายแลกเปลี่ยนราคาทองคำ โดยใช้สกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐเป็นตัวกลาง ในการซื้อขายแลกเปลี่ยน ทำให้ผู้ที่ทำการลงทุนซื้อขายราคาทองคำ จะต้องติดตาม ข่าวสารของ ทางประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก

ใน การเทรดทองคำ forex นั้น เราจะ ใช้ส่วนต่างของราคาซื้อและราคาขายในปัจจุบัน เป็นตัวกำหนดว่า ได้กำไร หรือ ขาดทุน เช่น เมื่อเรา ซื้อทองคำมา ในราคาที่ ถูกกว่าราคาขาย เราก็จะได้กำไร จากส่วนต่าง แต่ถ้า เราซื้อทองคำ มาในราคาที่แพงกว่าราคาขาย เราก็จะขาดทุน นั่นเอง

รูปแบบการเทรดทอง

ในตลาด Forex รูปแบบการ เทรดทอง คืออะไร คือ รูปแบบที่มีหลักการเทรดอย่างเป็นระบบ โดยมีอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ การเกร็งกำไรจากราคาทองคำจริง และ การเทรดทองคำ forex โดยใช้สัญญาแบบ CFD ซึ่งแต่ละรูปแบบก็จะมีหลักการเทรด ที่แตกต่างกันออกไป โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

  • การเกร็งกำไรจากราคาทองคำจริง

เช่น ซื้อทองคำ จากร้านทอง มาใน ราคาบาท ละ 5000 บาท และ นำทองคำ ไปขายในช่วงที่ ราคาบาทละ 7000 บาท เราก็จะได้ กำไรจากส่วนต่าง จำนวน ราคาบาทละ 2000 บาท เป็นการ สร้างกำไรจาก ส่วนต่างของ ราคาทองคำ หรือ เป็นการซื้อ ทองคำมาจากร้านทอง ในช่วงที่ราคาต่ำ และ นำไปขายในช่วงที่ราคาทองคำ สูงขึ้นนั่นเอง

  • การเทรดทองโดยใช้สัญญาแบบ CFD

เป็น การที่ นักเทรด (Trader) ได้ วิเคราะห์ หรือ คาดการณ์ ราคาทองคำ ล่วงหน้า แล้ว ทำสัญญา ซื้อขายราคาทองคำ โดยใช้ สัญญาแบบ CFD ซึ่งถ้า หากนักเทรด (Trader)วิเคราะห์ ราคาทองคำ ได้ในทางที่ถูกต้อง ก็จะได้รับเงิน จากการทำ สัญญา ซื้อขาย ราคาทองคำ แบบ CFD

เทคนิคการเทรดทองคำ

สำหรับการเทรดทอง ใน ตลาด Forex นั้น ภาวะเศรษฐกิจ มีส่วนทำให้ราคาทองคำ มีราคาเปลี่ยนแปลงไป คือ ราคาทองคำจะมีราคาสูงขึ้น หากอยู่ในช่วงที่นักลงทุน หันมาสนใจซื้อขายราคาทองคำกันมาก ซึ่งก็จะเป็นช่วงที่เศรษฐกิจมีการชะลอตัว มีทิศทางที่แย่ลง

และราคาทองคำจะมีราคาต่ำลงอีกครั้ง ในช่วงที่เศรษฐกิจดี เนื่องจากนักลงทุน ส่วนใหญ่หันไปซื้อขายหุ้นอื่นๆ ทำให้มีนักเทรด (Trader) บางท่าน สามารถ เทรด Forex เป็นอาชีพ ได้เลย

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ

เมื่อทราบกันแล้วว่า เทรดทอง คืออะไร ในส่วนต่อไปที่อยากจะนำเสนอ คือ เรื่องของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ เพราะสามารถนำไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ราคาทองคำ ในการเทรดทองคำ forex ได้ ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ ที่สำคัญๆ มีดังนี้

  • การเคลื่อนไหวของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (US Dollar movement)

ราคาทองคำ จะสูงขึ้น หากอัตรา สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีค่าที่อ่อนลง เนื่องจากใน การซื้อขาย ราคาทองคำใช้สกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ เป็นตัวกลาง

  • ภาวะเงินเฟ้อ (Inflation)

ทุกประเทศ จะต้องเคย พบเจอกับ ภาวะเงินเฟ้อ (Inflation) ที่ทำให้ ราคาสินค้า ทุกอย่าง มีราคาที่สูงขึ้น ซึ่งราคาทองคำ ก็เป็นอีก สินค้าหนึ่ง ที่มีราคาสูงขึ้น เพราะ ภาวะเงินเฟ้อ (Inflation) เช่นกัน

  • ความไม่แน่นอน (Uncertainty)

ความไม่แน่นอน ของเศรษฐกิจโลก และ ภาวะการเมือง อาจทำให้ ราคาทองคำ มีการเปลี่ยนแปลงได้ เช่น หาก มีการ ก่อการร้าย หรือ เกิดวิกฤต ทางการเงิน ก็จะทำให้ ทองคำมี ราคาสูงขึ้น

  • ความต้องการซื้อและความต้องการขาย (Demand & Supply)

สิ่งสำคัญที่สุด ที่ทำให้ ราคาทองคำ มีความ เปลี่ยนแปลงไป นั่นคือ ความต้องการซื้อ และ ความต้องการขาย (Demand & Supply) คือ หากมีความ ต้องการซื้อมากๆ ราคาทองคำ ก็จะสูงขึ้น แต่ถ้า มีความต้องการซื้อน้อย ราคาทองคำ ก็จะลดต่ำลง

  • นโยบายการเงิน (Monetary Policy)

ผู้คน ส่วนใหญ่ จะตัดสินใจ ขายทองคำ แล้ว นำเงินมาฝากธนาคาร เพื่อหวังอัตรา ดอกเบี้ยสูงในช่วงที่ทางธนาคารจาก ประเทศใหญ่ๆ อย่างประเทศ สหรัฐอเมริกา มีการประกาศ นโยบายการเงินดอกเบี้ยในอัตราที่สูง ทำให้ในช่วงนั้นราคาทองคำก็จะมีราคาที่ต่ำลง

บทสรุป

จากบทความเรื่อง เทรดทอง คืออะไร ด้านบนนี้ จะเห็นได้ว่า ราคาทองคำนั้น มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างง่าย เปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆ ที่ได้ศึกษากันไปแล้ว และด้วยการเหตุผลต่างๆ นี้เอง จึงทำให้การเทรดทองนั้น กลายเป็นเรื่องที่นักเทรด (Trader) ในตลาด Forex ส่วนใหญ่ เลือกทำการเทรดทองคำ มากกว่าการเทรดสกุลเงินอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ทุกท่านควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้ดี ก่อนที่จะทำการลงทุน เพื่อลดความเสี่ยง และเพื่อความปลอดภัยของบัญชีท่าน


โบรกเกอร์ XM l โบรกเกอร์ Exness l โบรกเกอร์ FBS l โบรกเกอร์ XTB l โบรกเกอร์ NordFX l โบรกเกอร์ FXCL
Tags
Show More
Back to top button
Close