Forex คืออะไร? ทำไมจึงเป็นที่นิยม ในหมู่คนรุ่นใหม่

Forex คืออะไร คือตลาดกลางสำหรับซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างๆ ทั่วโลก แต่เดิมตลาด Forex นั้นมีไว้สำหรับการซื้อขายในเฉพาะกลุ่ม ธนาคาร สถาบันทางการเงิน หรือหน่วยงานของรัฐ แต่เมื่ออินเตอร์เน็ตเริ่มมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย จึงเริ่มมีการพัฒนาระบบให้คนทั่วไป สามารถเข้ามาซื้อขายในตลาด Forex โดยใช้อินเตอร์เน็ตส่งคำสั่ง ซื้อขาย ผ่านทางโบรกเกอร์ได้

ตลาด Forex นั้นเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่มาก มีตลาดใหญ่อยู่ที่ นิวยอร์ค ญี่ปุ่น ยุโรป และ ออสเตรเลีย การที่มีตลาดใหญ่กระจายอยู่ทั่วโลก โดยแต่ละพื้นที่มีเวลาเหลื่อมกัน ทำให้เสมือนว่าตลาด Forex นั้นเปิด และมีการซื้อขายอยู่ตลอดเวลา ซึ่งถ้าเทียบกับเวลาในประเทศไทยแล้ว ตลาด Forex เปิดทำการตั้งแต่ตี 4 ของเช้าวันจันทร์ จนถึง ตี 4 เช้าวันเสาร์ หรือก็คือ 24 ชม ยกเว้นวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ นั้นเอง ปัจจุบันตลาด Forex นั้นมีมูลค่าการซื้อขายต่อวัน สูงถึงประมาณ 5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งมากกว่าทุกตลาดทางการเงินในโลกนี้รวมกัน

Forex คืออะไร
เริ่มต้น เทรด Forex อย่างมั่นใจ ทำกำไรแบบยั่งยื่น

ยกตัวอย่าง

วันที่ 1 มกราคม 2560 ผมจะนำเงินบาทไทย (THB) ไปแลกเป็น ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) จำนวน 30,000 บาท อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 1 ดอลลาร์ เท่ากับ 30 บาท เมื่อแลกแล้วผมจะได้ 30,000 ÷ 30 = 1,000 USD

วันที่ 30 มกราคม 2560 หลังจากนั้นอีกสามสิบวัน ผมนำเงินดอลลาร์ไปแลกกลับเป็นเงินไทย อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 1 ดอลลาร์ เท่ากับ 35 บาท ผมจะได้ 1,000 × 35 = 35,000 THB

สรุปว่าภายในระยะเวลา 1 เดือน จากการที่เรานำเงินบาทไทยไปแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เราได้กำไร 35,000 – 30,000 = 5,000 บาท


ตลาด Forex เปิด-ปิดเวลาไหน

ตลาด Forex สามารถทำการซื้อ-ขาย ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตลอด 5 วันทำการ จันทร์ถึงศุกร์ จะหยุดเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์เท่านั้น ตลาด Forex จะเปิดตั้งแต่ช่วงตี 4 ของเช้าวันจันทร์ จนถึงตี 4 ของเช้าวันเสาร์

 • ตลาดออสเตรเลีย เวลาเปิด 05:00 น. เวลาปิด 13:00 น.
 • ตลาดญี่ปุ่น เวลาเปิด 07:00 น. เวลาปิด 14:00 น.
 • ตลาดยุโรป เวลาเปิด 13:00 น. เวลาปิด 21:00 น.
 • ตลาดอังกฤษ เวลาเปิด 14:00 น. เวลาปิด 22:00 น.
 • ตลาดอเมริกา เวลาเปิด 19.00 น. เวลาปิด 03:00 น

มีใครบ้างที่ซื้อขายในตลาด Forex

ในตลาด Forex มีผู้ค้าที่แตกต่างกันหลายรูปแบบ ทั้งการซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างธนาคาร การซื้อขายเงินตราเพื่อชำระค่าสินค้าจากการนำเข้าหรือส่งออก การซื้อขายเพื่อประกันความเสี่ยง หรือการเก็งกำไร ผู้ค้าต่างๆ มีดังนี้

 • ธนาคารกลางของรัฐบาล
 • ธนาคารพาณิชย์
 • ธนาคารเพื่อการลงทุน
 • โบรกเกอร์
 • กองทุน ต่างๆ
 • บริษัทประกันภัย
 • องค์กรระหว่างประเทศ
 • บริษัทพาณิชย์ นำเข้า ส่งออก
 • นักเก็งกำไรรายใหญ่
 • บุคคลทั่วไป

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินมีอะไรบ้าง

ตลาด Forex นั้นก็ไม่แตกต่างจากตลาดอื่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน เกิดจากอุปสงค์และอุปทาน

 • ถ้ามีผู้ต้องการซื้อมากกว่าผู้ขาย ราคาจะสูงขึ้น
 • ถ้ามีผู้ต้องการขายมากกว่าผู้ซื้อ ราคาจะต่ำลง

ปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน อาทิ เช่น

 • ผลการดำเนินการทางเศรษฐกิจของประเทศ
 • นโยบายของธนาคารกลาง
 • การปรับอัตราดอกเบี้ย
 • งบการค้าระหว่างประเทศ การนำเข้าและการส่งออก
 • ปัจจัยทางการเมือง เช่น การเลือกตั้ง การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเมือง
 • ความเชื่อมั่นของตลาด ความคาดหวังและข่าวลือ
 • การก่อการร้าย , ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

หลังจากเรียนรู้ว่า Forex คืออะไร แล้ว คุณต้องทราบว่าปัจจุบันกฎหมายประเทศไทย ยังไม่อนุญาต ให้สถาบันทางการเงิน เปิดบริการเป็นโบรกเกอร์เพื่อให้บุคคลทั่วไปเข้ามาซื้อขายในตลาด Forex ได้ แต่ในต่างประเทศหลายประเทศ การเข้ามาซื้อขายเงินตราในตลาด Forex ผ่านโบรกเกอร์ ( รีวิวโบรกเกอร์ Forex ) ( เลือกโบรกเกอร์ Forex ยังไงดี ) เป็นเรื่องที่เปิดกว้าง และสามารถทำได้มาหลายปีแล้ว โดยผู้ลงทุนสามารถทำการซื้อขายได้ ถึงแม้จะมีทุนเริ่มต้นเพียงแค่ 1$ เท่านั้น