Extremum คืออะไร? เป็น Indicator ที่มีไว้ เพื่ออะไร?

Extremum เป็น Indicator ที่ช่วยคาดเดาการแกว่งตัวของราคา

Buy : เมื่อ Histogram เป็นสีม่วง
Sell : เมื่อ Histogram เป็นสีเหลือง

สารบัญหัวข้อที่น่าสนใจ

Extremum

Extremum