บทความ Forex

equity คืออะไร ? เกี่ยวอะไรกับ ค่า Available Margin Forex

วันนี้ ทางเว็บไซต์ของเรา จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกันว่า equity คืออะไร และมีหน้าที่อะไร ในตลาด Forex พร้อมทั้งการยกตัวอย่าง และคำศัพท์พื้นฐานต่างๆ ในตลาด Forex ที่เกี่ยวข้องกับค่า equity ด้วย ซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้น สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้จากบทความต่อไปนี้

equity คืออะไร ใช้อย่างไร

equity คืออะไร ? พร้อมสูตรคำนวณ และตัวอย่าง

ความหมายของ equity คืออะไร หมายถึง ยอดเงินทั้งหมดที่เรามี ก่อนที่จะถอนเงินออกมาใช้ได้จริงนั้นนักเทรดจะต้องทำการปิดออเดอร์ให้เรียบร้อยก่อน ซึ่งนักเทรดหลายๆ ท่านอาจจะรู้จักค่า Equity ในนามของ ค่า Available Margin โดยค่า Equity นี้จะเป็นยอดเงินที่รวมกับผลกำไร / ขาดทุน ในการซื้อขาย หรือเทรด Forex และมีสูตรคำนวณ ดังนี้

สูตรคำนวณ Equity
Equity = Balance + Floating Profit/Loss หรือ
Equity = Balance + จำนวนเงินของพอร์ตที่เป็นบวก – จำนวนเงินของพอร์ตที่ติดลบ

ตัวอย่างการแสดงค่า Equity

1. นักเทรดมียอดเงิน อยู่ในบัญชีจำนวน 5000$ ได้ทำการเปิดสัญญาเทรด Forex เป็นจำนวนเงิน 500$ และได้กำไร จำนวน 200$ จะทำให้ ค่าของ Equity มีค่าเป็น 5200$ เมื่อเราปิดสัญญา ค่าของ Equity ก็จะกลับมา เป็น 0 อีกครั้ง

2. นักเทรดมียอดเงินอยู่ในบัญชี จำนวน 5000$ ได้ทำการเปิดสัญญาเทรด Forex เป็นจำนวนเงิน 500$ และขาดทุนจำนวน 200$ จะทำให้ค่าของ Equity มีค่าเป็น 4800$ เมื่อเราปิดสัญญา ค่าของ Equity ก็จะกลับมาเป็น 0 อีกครั้ง

equity คืออะไร ทำไมติดลบ

คำศัพท์พื้นฐาน Forex ที่ใช้ควบคู่กับ equity

  • Laverage หมายถึง เปอร์เซ็นต์ หรือจำนวนเงิน ที่นักเทรดได้ทำการยืม มาจากโบรกเกอร์เนื่องจาก มีเงินทุนน้อยแต่ต้องการ ที่จะเปิดออเดอร์ได้มากขึ้น โดยค่า Laverage จะส่งผลให้นักเทรดรู้สึกสนุกมีความสุข ในการเทรด Forex แบบสั้นๆ
  • Balance หมายถึงยอดเงินจริงทั้งหมด ที่นักเทรดทำการฝากเข้า ไปในบัญชี สามารถมีหน่วยเป็นได้ทั้ง เงินบาท และเงินดอลลาร์สหรัฐ เช่นฝากเงินเข้าบัญชี จำนวน 500$ ก็จะมียอด Balance จำนวน 500$ ในกรณีที่ได้รับเงินโบนัส ก็จะแสดงค่าที่รวมกับ โบนัสด้วย ซึ่งเป็นยอดเงินจริงที่ฝากเข้าบัญชี จะไม่รวมกับยอดกำไร / ขาดทุน
  • Margin เป็นยอดจำนวนเงิน ที่จะต้องใช้ ในการลงทุนทั้งหมด หรือที่เรียกว่า “เงินประกัน” ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้อง กับ Leverage ด้วย โดยมีสูตรคำนวณ ดังนี้

Margin = ราคา ณ เวลาที่เปิด x Lot x Contract size / Leverage

  • Free Margin เป็น Margin ที่สามารถ ใช้เปิดออร์เดอร์ได้ โดยมีสูตร ดังนี้

Free Margin = Equity – Margin

equity คืออะไร มีไว้ทำอะไร

การเพิ่ม Equity นั้น เป็นการทำกำไรในการซื้อขาย หรือเทรด Forex ให้ได้มากขึ้น หากเรา ทำการซื้อขาย หรือเทรด Forex ได้กำไรเพิ่มมากขึ้น ก็จะทำให้ค่า Equity นั้น เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย รวมถึงยอด Margin ก็เช่นเดียวกัน หากทำได้แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ ก็อาจจะทำให้ สามารถ เทรด Forex เป็นอาชีพ ได้

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ Equity

  • นักเทรดไม่ควรปล่อยให้ค่า Equity มีค่าเป็นลบบ่อยๆ เนื่องจากอาจจะทำให้นักเทรด ต้องสูญเสียเงินจำนวนมาก หรืออาจจะถึงขั้นต้องล้างพอร์ต หากไม่สามารถปิดออเดอร์ เพื่อทำให้กำไรกลับมาเป็นบวกได้ ค่า Equity ในอีกมุมหนึ่งจึงกลายเป็นเสมือนสัญญาณอันตรายนั่นเอง
  • เนื่องจากค่า Balance และค่า Equity มีความคล้ายกันมาก จึงเป็นเรื่องที่นักเทรดจะต้องทำความเข้าใจและแยกแยะให้ชัดเจนระหว่างค่า Balance และค่า Equity ควรจำไว้เสมอว่าค่า Balance คือเงินต้น ส่วนค่า Equity คือเงินสุดท้าย
  • เนื่องจากค่า Balance และค่า Equity นั้นได้มีความเชื่อมโยงกัน ยิ่งค่า Equity มีค่าเป็นบวกยิ่งดี เพราะถ้าหากค่า Equity มีค่าไปทางลบ เกิดการขาดทุนมากๆ หรือขาดทุนบ่อยๆ ก็จะทำให้ค่าของ Balance นั้นขาดทุนมากตามไปด้วยเช่นกัน

สรุปเรื่อง equity คืออะไร

จะเห็นได้ว่า equity คืออะไร นั้น มีความสำคัญในการซื้อขาย หรือเทรด Forex มาก นักเทรด ทุกท่านจึงควรที่จะศึกษาและเรียนรู้เรื่องของค่า Equity เพื่อใช้สำหรับการซื้อขาย หรือเทรด Forex และสามารถ ใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยทำให้ บัญชีนั้นประสบความสำเร็จ ในการเทรด Forex ได้

Back to top button