Indicators วิเคราะห์กราฟ

Bollinger Bands_Stop_v2 คืออะไร? บอกจุดกลับตัว ได้อย่างไร?

สารบัญหัวข้อที่น่าสนใจ

เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้บอกจุดกลับตัว ลักษณะเดียวกันกับ BB อาจใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าออเดอร์ได้

Bollinger Bands_Stop_v2

Bollinger Bands_Stop_v2
Back to top button