Indicators วิเคราะห์กราฟ

Bollinger Band Bars คืออะไร? ช่วยดูการกลับตัวของราคา อย่างไร?

สารบัญหัวข้อที่น่าสนใจ

Bollinger Band Bars เป็นการแสดงผลของ BB แบบหนึ่ง ที่ช่วยดูการกลับตัวของราคา
เกิดแท่งกลับตัวที่ขอบ BB ด้านบน ให้หาจังหวะ Sell
เกิดแท่งกลับตัวที่ขอบ BB ด้านล่าง ให้หาจังหวะ Buy

Bollinger Band Bars

Bollinger Band Bars
Back to top button