Auto Trend Forecast คืออะไร? ช่วยบอกแนวโน้มของราคา ได้อย่างไร?

Auto Trend Forecast เป็น Indicator ที่มีไว้สำหรับบอกแนวโน้มของราคา เพื่อใช้เป็นเทรนด์อ้างอิงในการเข้าออเดอร์

จากกราฟ เข้า Buy เมื่อเส้นเทรนด์เป็นสีเขียว และเข้า Sell เมื่อเส้นเทรนด์เป็นสีแดง

สารบัญหัวข้อที่น่าสนใจ

Auto Trend Forecast

Auto Trend Forecast