Indicators วิเคราะห์กราฟ

Auto Trend Forecast คืออะไร? ช่วยบอกแนวโน้มของราคา ได้อย่างไร?

สารบัญหัวข้อที่น่าสนใจ

Auto Trend Forecast เป็น Indicator ที่มีไว้สำหรับบอกแนวโน้มของราคา เพื่อใช้เป็นเทรนด์อ้างอิงในการเข้าออเดอร์

จากกราฟ เข้า Buy เมื่อเส้นเทรนด์เป็นสีเขียว และเข้า Sell เมื่อเส้นเทรนด์เป็นสีแดง

Auto Trend Forecast

Auto Trend Forecast
Back to top button