การใช้ 3c_jrsx_h Indicator ในการเข้า – ออกออร์เดอร์ อย่างง่าย

3c_jrsx_h Indicator ตัวนี้จะมีสีบอกชัดเจน การเข้าและออกออร์เดอร์ก็ง่ายมาก

Buy เมื่อ Indicator เป็นสีน้ำเงิน และอยู่ใต้เส้น -0.5
Sell เมื่อ Indicator เป็นสีม่วง และอยู่เหนือเส้น 0.5
ถ้า histogram อยู่ใกล้ๆ เส้น 0 แสดงว่าเป็น Side Way น้อยๆ ไม่ควรเข้าออร์เดอร์

3c_jrsx_h Indicator
error: Content is protected !!