ข้อมูลลิขสิทธิ์

ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ฟอรั่ม www.siammetatrader.com ทั้งโดเนมหลัก และซับโดเนม ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาบทความ รูปภาพ ฟั่งชั่นต่างๆ และเนื้อหาส่วนประกอบทั้งหมด เป็นลิขสิทธิของ Siammetatrader.com แต่เพียงผู้เดียว ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา รัฐบัญญัติลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัล หรือ Digital Millennium Copyright Act (DMCA) เป็นกฎหมายลิขสิทธิ์ในสหรัฐอเมริกา ที่อนุวัตสนธิสัญญาปี 1996 องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (WIPO) ห้ามมิให้ทำซ้ำ ดัดแปลง คัดลอก ก่อนได้รับอนุญาติโดยเด็ดขาด

DMCA Compliance Statement for: Siammetatrader.com This site is operated by: Siammetatrader DMCA.com CSN#135064

การอนุญาตนำเผยแพร่ของเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์

เนื้อหาต่างๆ ทั้งบทความ รูปภาพ หรือข้อมูลส่วนอื่นๆ ทั้งหมดบนเว็บไซต์ ทางเราอนุญาตสามารถให้นำไปเผยแพร่ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่สำคัญ!!! จะต้องมีลิงค์ที่มาของเนื้อหาตั้งต้นจากเว็บไซด์ของ Siammetatrader.com อยู่ในส่วนอ้างอิงแหล่งที่มาในบทความของท่าน มิฉะนั้นทางเรามีสิทธิที่จะดำเนินคดีตามกฏหมาย

Back to top button